Seksi Seksi Osis

1. Bidang Ketakwaan Terhadapa Tuhan Yang Maha Esa  

Koordinator :    
Ketua :  
Anggota :  
     
                  
   

2. Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

     Koordinator :    
Ketua :  
Anggota :  
     
     
     

3. Bidang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

     Koordinator :    
Ketua :  
Anggota :  
     
                          
     
     

4. Bidang Kepribadian & Budi pekerti luhur

 Koordinator :    
Ketua :  
Anggota :  
     
     
                    
   
     

5. Bidang Berorganisasi, Pendidikan Politik & Kepemimpinan

   Koordinator :    
Ketua :  
Anggota :  
     
     
     

6. Bidang Ketrampilan dan Kewiraushaan

   Koordinator :    
Ketua :  
Anggota :  
     
 
   
     

7. Bidang Persepsi dan Kreasi Seni

   Koordinator :    
Ketua :  
Anggota :  
     
     
     

8. Bidang Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi

   Koordinator :    
Ketua :  
Anggota :  
     
     
   

 

Find Us On Facebook